AWAKENING SUCCESS POTENTIAL (ASP)

RM600.00 RM180.00

Kajian membuktikan hampir 80% pelajar tidak mempunyai keseimbangan dari segi interlektual, emosi dan spiritual. Ini adalah satu masalah serius yang boleh menjejaskan potensi sebenar diri seorang pelajar. Asasnya mereka mempunyai 3 kekuatan namun tidak digilap secara seimbang. Kami telah merangka satu modul khas yang mampu menggabungkan keti-tiga potensi pelajar menjadi satu kekuatan tak terbatas. AWAKENING SUCCESS POTENTIAL (ASP) membangun kekuatan intelektual emosional dan spiritual: IQ EQ SQ.